השפה העברית

מילון ארמי-עברי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020
מילים שחדרו לעברית
מילים שחדרו לעברית
לדף הקודם | לדף הבאמילים באות א' מילים באות ב' מילים באות ג' מילים באות ד' מילים באות ה' מילים באות ו' מילים באות ז' מילים באות ח' מילים באות ט' מילים באות י' מילים באות כ' מילים באות ל' מילים באות מ' מילים באות נ' מילים באות ס' מילים באות ע' מילים באות פ' מילים באות צ' מילים באות ק' מילים באות ר' מילים באות ש' מילים באות ת'

מאי – מה. האם.
אלא מאי – אלא ש..; אולם, עם זאת.
מאידך – מצד שני.
מאן – מי.
מאן דהוא – מישהו [אדם כלשהו: אדם שאין רוצים לציין את שמו או שאין יודעים מיהו].
במטותא – ספרותי: בבקשה.
מילתא – מילה, דבר.
מילתא זוטרתא – דבר קטן.
מימרא – אימרה [אמירה של דברי האמוראים, בניגוד למשנה או לברייתא].
למימרא – לומר [ביטוי תלמודי הבא להראות סתירה וניגוד בין מקורות שווי דרגה או בדבריו של אותו חכם עצמו].
רגע כמימרא – הזמן שלוקח לומר את המילה "רגע" [זמן קצר ביותר].
מינה – ממנה.
נפקא מינה – יוצאת ממנה [מסקנה מעשית הנובעת מקביעה מסוימת].
מיניה – ממנו.
מכילתה – אסופה, קובץ הלכות [כינוי למדרש הלכה על ספר שמות].
מכללא – כלל שלא נאמר במפורש אך ניתן להסיקו מתוך הדוגמאות.
מלבר – מבחוץ.
מלגו – מבפנים, מהצד הפנימי.
מלגו ומלבר – מבפנים ומבחוץ.
מלעיל – מלמעלה [הטעמת ההברה שלפני האחרונה במילה].
מלרע – מלמטה, "ממתחת" [הטעמת ההברה האחרונה במילה].
ממילא – מעצמו, מאליו; דבר שקורה גם בלי התערבות מבחוץ.
מסתבר – הכי סביר; שהסיכויים לקיומו הם הגדולים ביותר.
מסתמא – מן הסתם [כך אפשר לצפות, כך קורה בדרך כלל].
מסתפינא – חושש אני, מתיירא אני.
לולא דמסתפינא – אילו לא הייתי חושש [פתיחה זהירה לדברים שעלולים להיתקל בביקורת או בהתנגדות].
מעיקרא – מיסודו; במהותו; מלכתחילה, על הסף.
מעיקרה – מהיסוד [מיסודה; במהותה; מלכתחילה, על הסף].
מעליא – מעולה. מושלם. תקף.
מציעתא – אמצעית, מרכזית [כינוי לחלקה האמצעי של משנה או של ברייתא].
מרן – אדוננו [כינוי כבוד לרב וגדול בתורה].
מרע² – חולה.
שכיב מרע – שכוב חולה [חולה אנוש, נוטה למות].
משמע³ – נביעה, מסקנה לוגית [מובן, משמעות].
תרתי משמע – בשני המובנים, בשתי המשמעויות.
מתיבתא – אתר; מושב אקדמי; נוכחים באסיפה; אקדמיה [ישיבה; בית מדרש].
ריש מתיבתא – ראש ישיבה.
מתיבתא² – פרק; שיעור.
הפניה לקניית המילון


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2020