השפה העברית

השפה העברית


מילת היום של 
הֵעִיף אֶת הַסְּכָךְ
הציג דבר חדש או עמדה מפתיעה; גרם לתדהמה; השפיע בצורה עמוקה.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית