השפה העברית

מילון ארמי-עברי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020
מילים שחדרו לעברית
מילים שחדרו לעברית
לדף הקודם | לדף הבאמילים באות א' מילים באות ב' מילים באות ג' מילים באות ד' מילים באות ה' מילים באות ו' מילים באות ז' מילים באות ח' מילים באות ט' מילים באות י' מילים באות כ' מילים באות ל' מילים באות מ' מילים באות נ' מילים באות ס' מילים באות ע' מילים באות פ' מילים באות צ' מילים באות ק' מילים באות ר' מילים באות ש' מילים באות ת'

לאו – לא.
לאו² – כינוי למצוות לא תעשה.
לאלתר – במקום, מייד.
לאפוקי – להוציא.
לבר – מחוץ ל.., שאינו במסגרת...
לגמרי – במצב שגמור, שהכל סופי [לחלוטין].
לדידי – מצדי; מבחינתי; לגביי.
לוואי – מילה המציינת משאלה.
הלוואי – מילה המציינת משאלה.
לחוד – לבד; בפני עצמו; בנפרד (ההפך מ"ביחד").
לישנא – לשון; נוסח, ניסוח; משמעות.
כהאי לישנא – בזאת הלשון [במילים אלה, בדברים אלה].
לישנא אחרינא – לשון אחר [במילים אחרות (פתיחה להבאת נוסח אחר של אותו עניין)].
לית – לא יש [אין].
בלית ברירה – באין ברירה [מחוסר ברירה. לא היתה ברירה אלא..].
למימרא – לומר [ביטוי תלמודי הבא להראות סתירה וניגוד בין מקורות שווי דרגה או בדבריו של אותו חכם עצמו].
לן² – לנו.
קיימא לן – קיימת לנו [מסורת] [מקובל בידינו, ידוע לנו].
לעיל – למעלה.
דלעיל – שלמעלה; שנמצא במקום קודם בטקסט.
מלעיל – מלמעלה [הטעמת ההברה שלפני האחרונה במילה].
לעילא – למעלה [בצורה מושלמת].
לפום – לפי.
לקמן – לפנינו, הלאה; בהמשך הטקסט.
הפניה לקניית המילון


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2020