השפה העברית

מילון ארמי-עברי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020
מילים שחדרו לעברית
מילים שחדרו לעברית
לדף הקודם | לדף הבאמקורות ומילונים מומלציםהפניה
מקורות כתובים:
  • עזרא ציון מלמד (1992) מילון ארמי עברי לתלמוד הבבלי, ירושלים.
  • האנציקלופדיה הישראלית הכללית (1989),ידיעון, הוצאת כתר, ירושלים.
מקורות מקוונים:
מילונים מומלצים (ארמית-אנגלית):
Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Hendrickson Publishers, 2006.
Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods, The Johns Hopkins University Press, 2003.


הפניה לקניית המילון


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2020