השפה העברית

מילון ארמי-עברי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020
מילים שחדרו לעברית
מילים שחדרו לעברית
לדף הקודם | לדף הבאמילים באות א' מילים באות ב' מילים באות ג' מילים באות ד' מילים באות ה' מילים באות ו' מילים באות ז' מילים באות ח' מילים באות ט' מילים באות י' מילים באות כ' מילים באות ל' מילים באות מ' מילים באות נ' מילים באות ס' מילים באות ע' מילים באות פ' מילים באות צ' מילים באות ק' מילים באות ר' מילים באות ש' מילים באות ת'

הא – זה, זו; הרי.
הא כיצד – מילות תמיהה: איך ייתכן, איך זה יכול להיות?
הא ראיה – הרי דוגמה המוכיחה את הדברים; הנה ההוכחה.
האי – זה; ההוא.
כהאי גוונא – באופן זה; בדרך זו; במקרה כזה.
כהאי לישנא – בזאת הלשון [במילים אלה, בדברים אלה].
האידנא – הזמן הזה, עכשיו.
הדא – זאת.
הדר³ – חזר.
הווה² – היה.
הווה אמינא – הייתי אומר [צירוף הבא לפני קטע דיון שידוע מראש שיידחה בשלב הבא].
הי – הרי, הנה.
אי לכך – הרי לכך [לפיכך, לכן].
היאך – איך? כיצד?
היינו – זה הוא.
דהיינו – כלומר; זאת אומרת.
היינו הך – אותו הדבר, שני הדברים זהים.
היכי – איך.
היכי דמי – איך הוא דומה? איך הוא נראה? [שאלה הבאה לברר את פרטי המקרה או המצב המדובר].
היכי קאמר – איך הוא אומר? [מהי כוונת דבריו? על איזה מקרה בדיוק הוא מדבר?].
הילולה – חתונה [סעודה וחגיגה שעורכים ביום השנה למותו של צדיק].
הך – זאת; ההיא.
היינו הך – אותו הדבר, שני הדברים זהים.
הכא – כאן.
הכי – כך.
הכי קאמר – כך הוא אומר, כך יש להבין את דברי האומר [פתיחה להגהה או לפירוש חדש של ההלכה המתרץ את הקושייה].
הלוואי – מילה המציינת משאלה.
הני – אלה.
הרי – הנה.
השתא – שנה זו [השנה; שנה זו].
השתא² – שעה זו [עכשיו, כעת].
הפניה לקניית המילון


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2020