השפה העברית

סיומת א' או ה'?

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של דקדוק
שאלה של דקדוק
לדף הקודם | לדף הבא


אחת מסיומות השם שחדרו לעברית מן ◄הארמית היא האות א'. בעבר היו מילים רבות, גם כאלו שמקורן בשפות אחרות, שהותאמו לתבנית הזאת. למשל: דוגמא, גרסא, טבלא, אסמכתא, משכנתא, וכו'. בעברית, לעומת זאת, הסיומת הנכונה היא בה', למשל: כורסה, סדנה, עסקה, פסקה ועוד. הפיכת האל"ף לה"א היא ◄תהליך שינוי טבעי בשפה, כאשר מילים שמקורן זר נטמעות בעברית.

האקדמיה ללשון העברית דנה בנושא והחליטה על תיקון הצורה הזאת לצורה העברית:
"שמות שהתגלגלו לעברית מן הארמית והמשמשים בצורת נקבה, כגון דוגמה, נכתבים בה' בסופם. דוגמות נוספות: סדנה, טבלה, פסקה, עסקה, קופסה, גרסה. הוא הדין בשמות כגון משכנתה, אסמכתה, אתנחתה, בדותה. יוצא מן הכלל כתיב המילה סבתא".

יש לציין, שההחלטה הזאת חלה רק על מילים כלליות ולא על שמות פרטיים, המוסיפים להכתב בא':

  • שמות ◄טעמי המקרא (אתנחתא, דרגא, טיפחא, מירכא, פשטא)
  • שמות חיבורים (גמרא, מכילתא, תוספתא)
  • שמות פיוטים (קדושתא, שבעתא)

בנוסף לזה, רצוי לדעתי לשמור על כתיבה בא' גם במקרים הבאים:
  • במילים ובצרופים כבולים שהם בבחינת ציטוט מן הארמית,כגון: חברותא, רְבוּתָא, בניחותא, סדנא דארעא חד הוא, וכיו"ב.
  • בשמות מדינות וערים מסויימות: ליטא, קושטא, רומא (וילנא? צנעא?).
  • בשמות האותיות ביוונית: אלפא, בטא, גמא, וכו'.

מן הראוי לציין, כי ההחלטה של האקדמיה על ביטול האל"ף אינה חלה על צורת הרבים, וברבים מותר להשתמש בסיומת <_אוֹת>. זה נובע בחלקו מכך שמשקל הריבוי העברי של חלק מן המילים אינו מתמצה בהשמטת הא'. על פי המשקל העברי יש לומר טְבָלוֹת (טבלאות), סְדָנוֹת (סדנאות), פְּסָקוֹת (פסקאות) וכן הלאה, בדומה למשקל יַלְדָּה-יְלָדוֹת. זה ללא ספק שינוי דרסטי ומרחיק לכת מדי לעומת הנהוג היום.
לעומת זאת, צורת הסמיכות ברבים דומה לצורת היחיד ולכן נהוגה בה יותר הצורה העברית. למשל: טַבְלוֹת־עזר, עִסְקוֹת־חליפין.

לסיכום, הנה כמה מילים מהתבנית הזאת, ולצידן צורת הריבוי הנהוגה:

יחידה רבות סמיכות הערות
אוניברסיטה אוניברסיטאות    
אמתלה אמתלות    
אנדרטה אנדרטאות   מ◄יוונית
אסמכתה אסמכתאות    
אצטלה אצטלות    
אתנחתה אתנחתות    
בורסה בורסות    
בליסטרה בליסטראות    
גוזמה גוזמות    
גושפנקה      
גמלה גמלאות    
גרסה גרסאות    
דוגמה דוגמאות    
הרפתקה הרפתקאות    
טבלה טבלאות טבלות-המרה מ◄לטינית
כורסה כורסאות    
משכנתה משכנתאות    
מרכה מרכאות    
נוסחה נוסחאות   מ◄ערבית  
סדנה סדנאות    
סיפה סיפות   (הכתיב המקובל ביחיד: סיפא)   
סיסמה (ססמה) סיסמאות (ססמאות)    
סמטה סמטאות    
עסקה עסקאות עסקות-חליפין     
פסקה פסקאות    
פתקה פתקאות    
פקולטה פקולטות   מ◄לטינית
פרווה פרוות (פרוואות?) פרוות־שועל  
פשטידה פשטידות    
פתקה פתקאות    
פרסה פרסאות (ת"ק פרסאות)   פרסות-הסוס  
קופסה קופסאות    
קצבה קצבאות    
רישה   רישות   (הכתיב המקובל ביחיד: רישא)   
שרשרת   שרשראות שרשרות-מזון  
ובזכר:
דיוקן דְּיוֹקְנָאוֹת    
כלונס כלונסאות    
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022