השפה העברית

ליפול ולנפול

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של צורה
שאלה של צורה
לדף הקודם | לדף הבא


הצורות ליפול ולנפול הן שתי צורות של ◄שם הפועל של השורש נפ"ל בבנין קל. שתי הצורות הן תקינות: בלשון הדיבור נהוגה הצורה ליפול, בעוד שהצורה לנפול משמשת במשלב גבוה יותר [למשל בצירוף: "◄מט לנפול"].
  • לנפול היא צורת שם הפועל ב◄לשון המקרא.
    בלשון המקרא, שם הפועל נגזר מצורת המקור המוחלט בתוספת למ"ד. לכן: ל+שָׁמוֹר ← לִשְׁמור, וכן: ל+נָפוֹל ← לִנְפול. הנו"ן אינה אמורה להידמות משום שתנועתה המקורית היא קמץ.

  • הצורה ליפול, המוכרת יותר, היא צורת שם הפועל ב◄לשון חכמים.
    בלשון חכמים, שם הפועל נגזר לא מן המקור המוחלט אלא מצורת העתיד. כלומר: יִפּוֹל ← לִפּוֹל. בצורה זו חלה הידמות - הנו"ן השורשית של גזרת פ"נ נבלעת באות פ"א שאחריה והופכת לדגש.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022