השפה העברית

להעדיף או לתעדף

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של צורה
שאלה של צורה
לדף הקודם | לדף הבא


יש הפוסלים את הפועל לתעדף, משום שלדעתם הוא צורה מסורבלת (ובירוקרטית) של הפועל להעדיף. אבל שני הפעלים אינם זהים.

להעדיף (to prefer) –
אנו מעדיפים דבר מה כאשר אנו נוטים לבחור בו לעיתים קרובות יותר, או לתת לו יחס טוב יותר בהשוואה לאחרים.

לתעדף (to prioritize) –
לקבוע סדר עדיפויות בין רשימת נושאים לטיפול. סדר העדיפויות קובע את הקדימות בחלוקת המשאבים (זמן, תקציב וכדומה) בין הנושאים.

במילים אחרות:

  • להעדיף – כאשר צריכים לבחור נושא אחד בלבד.
  • לתעדף – לקבוע לכל נושא את עדיפותו היחסית, ובסלנג גם לתת לנושא אחד קדימות על פני האחרים.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022