השפה העברית

רבדים בלשון

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של סגנון
שאלה של סגנון
לדף הקודם | לדף הבא


שני הרבדים הלשוניים העיקריים של העברית הם ◄לשון המקרא ו◄לשון חכמים. הטבלה הבאה מסכמת את אוצר המילים הייחודי של כל אחד מהרבדים, וכמה מהמאפיינים הדקדוקיים. כיום חל לרוב בידול משמעות בין המילים, או שמשתמשים בהן במשלבים שונים.

מקרא חז"ל
אבל אך, אלא ש...
אבן סלע
אדמה קרקע
אולי אפשר, שמא
אופה נחתום
(הוא) איננו, (אני) אינני (הוא) אינו, (אני) איני
איפה? איה? היכן?
אלה אלו, הללו
אנוכי אני
אנחנו אנו
אֳנִיָּה ספינה
אף חוטם
אֶפעל - אֶפעלה (◄עתיד מוארך) רק: אֶפעל
ארוחה סעודה
ארץ מדינה
אשר (וקצת גם: ש) רק: ש
איתו, עימו רק: איתו
בא נכנס
בוכייה, הומייה בוכה, הומה
בוקר שחרית
בטן כרס, איצטומכא
ביאר פירש
בפעול, הפעלו כשפעל
בתווך באמצע
גבול תחום
ה' המגמה (קדימה, עזתה) ל' המגמה (לפנים, לעזה)
הולך ופועל (מקדימים את פועל העזר הלך) פועל והולך (מקדימים את הפועל העיקרי)
החל התחיל
החריש שתק
היה ל.. נעשה
הילל שיבח
הנה, הנני הרי, הריני
השיב החזיר
בנין התפעל בנין נתפעל
◄ו' ההיפוך זמנים רגילים בלבד
זאת (לעומת זאת, זאת אומרת) זו (גם זו לטובה)
צורת זוגי: חודשיים, פעמיים, שנתיים שני חודשים, שתי פעמים, שתי שנים
חופש, דרור חירות
חיכה המתין
חפץ רצה
יבך, יפן, ירא (◄עתיד מקוצר) יבכה, יפנה, יראה
יען אשר, כי משום ש, כיוון ש, הואיל ו
ירח (גם לבנה: אוֹר-הַלְּבָנָה- ישעיהו ל) לבנה
כאב יסורים, צער
כאשר (מילת זמן, מילת השוואה) כש (זמן), כשם ש (השוואה)
כי (מילת קישור, סיבה, זמן, תנאי) ש (קישור), משום ש (סיבה), כש (זמן), אם (תנאי)
כי אם אלא
ככה כך
כמוך, כמוני כמותך, כמותי
כסף ממון
לאמר לומר
לבדי בעצמי
לכן לפיכך
ללדת, לקחת, לדעת, לנטוע לילד, לילך, ליקח, ליטוע
למען כדי ש
לעיני כל העם, קבל עם בפרהסיא
לקח נטל
לשווא לחינם
מאום, מאומה כלום
מוות מיתה
מלבד חוץ מ(ן)
מסך וילון
נזיד תבשיל
נטע שתל
עץ אילן
סלח, סליחה מחל, מחילה
עדיים תכשיטים
עוור סומא
עַם אומה
עף טס, פרח
עץ אילן
עת זמן
עתה עכשיו (אבל לא בצרוף התלמודי "אמור מעתה")
פה כאן
פן שמא
פעול פעל (בעבר), פעול יפעל (בעתיד) פעל, יפעל (ללא שימוש במקור להדגשה)
פעלה (◄צווי מוארך: שְׁבה אכלה) פעל
פעלנה (צווי לנוכחות) פעלו (כמו לנוכחים)
צום תענית
צעדים פסיעות
קץ סוף
רע, ידיד חבר
שב חזר
שוגה, שגיאה טועה, טעות
שונה משונה
שופט דיין
שמש (גם חמה: כְּאוֹר הַחַמָּה - ישעיהו ל) חמה
שפה לשון
תמונה דמות, פרצוף
תפעלנה (עתיד לנוכחות ונסתרות) תפעלו (לנוכחות), יפעלו (לנסתרות)
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022