השפה העברית

זמני הפועל

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של סגנון
שאלה של סגנון
לדף הקודם | לדף הבא


לפי הדקדוק העברי המודרני, בעברית יש רק שלושה זמנים - עבר הווה ועתיד. מספר קטן זה של זמנים מגביל לעיתים את דרכי הביטוי בעברית לעומת שפות אחרות (וגם לעומת ◄העברית המקראית). כדי לעקוף את המגבלה הזאת, יש בעברית דרכים להביע זמנים יותר מורכבים, בין אם זה על ידי אימוץ של זמנים מן העברית המקראית ומלשון חז"ל ובין אם על ידי תרגום מילולי משפות זרות.

בטבלאות שלהלן מובאות דוגמאות לשימושי זמנים מגוונים בעברית המודרנית, בכל המשלבים. לכל אחד מן הזמנים מוצמד התרגום לאנגלית.

הווה

Simple Present
אני לומד עברית יום יום I study Hebrew everyday.
אהבתיה, עייפתי, הלכנו I love her; I am tired; We are out of here
היא קוראה She reads
גם כי אלך בגיא צלמוות Though I walk through the valley of the shadow ...
בפרק זה נבקש להתחקות אחר.. In this chapter, we seek to trace
ברצוני להודות I would like to thank, I wish to thank
אף על פי כן נוע תנוע And yet it moves
Present Continuous
אני לומד עכשיו עברית I am studying Hebrew now.
היא קוראת She is reading
Present Perfect
למדתי עברית בכמה ארצות שונות I have studied Hebrew in several different countries.
כבר ראיתי (פעם) את האוורסט I have seen the Everest
התעייפתי I have become tired
Present Perfect Continuous
אני כבר לומד עברית חמש שנים
אני לומד עברית זה חמש שנים
I have been studying Hebrew for five years.
 
אחזור על זה שוב Let me repeat
אבקש מכולם לשבת Please be seated

עבר

Simple Past
לפני שנתיים למדתי עברית בארץ Two years ago, I studied Hebrew in England.
הילדים צעקו לעזרה The children screamed for help
ראיתי את האוורסט (אתמול) I saw the Everest
בצעירותי הייתי רוכב לבית הספר When I was young, I rode my bike to school.
Past Continuous
כשהתקשרת אתמול למדתי עברית I was studying Hebrew when you called yesterday
שמעתי פיצוץ, הילדים היו צועקים The children were screaming
Past Perfect
למדתי מעט עברית לפני שעליתי ארצה I had studied a little Hebrew before I moved to the U.S.
Past Perfect Continuous
למדתי עברית במשך חמש שנים לפני שעליתי ארצה I had been studying Hebrew for five years before I moved to the U.S.
Past Habitual
נהגתי לרכוב לבית הספר על אופניים I used to ride a bike to school
הייתי הולך (מהלך) לבית הספר
הייתי נוהג ללכת לבית הספר
I would walk to school

עתיד

Simple Future
אעזור לך ללמוד עברית I will help you study Hebrew
בשנה הבאה אני עתיד ללמוד עברית I am going to study Hebrew next year
בשנה הבאה אני לומד עברית I am studying Hebrew next year
(ל)מחר אני מתחתן I am getting married tomorrow
Future Continuous
כאשר תגיעי הערב אני אלמד עברית I will be studying Hebrew when you arrive tonight
אני מתעתד ללמוד עברית בזמן שתגיעי הערב I am going to be studying Hebrew when you arrive tonight
Future Perfect
עד שאסיים את הקורס אלמד את כל הכללים I will have studied every rule by the time I finish this course
עד שאסיים את הקורס אני מתעתד ללמוד את כל הכללים I am going to have studied every rule by the time I finish this course
Future Pefect Continuous
עד שתגיעי כבר אלמד יותר משעתיים I will have been studying Hebrew for over two hours by the time you arrive
עד שתגיעי אני מתעתד ללמוד יותר משעתיים I am going to have been studying Hebrew for over two hours by the time you arrive
אם תאושר התכנית, תגיע לצומת אחרי שעמדת שעה בפקק If the plan is approved, you will get there after having stood an hour in traffic
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022