השפה העברית

ימחק או ימחוק

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של צורה
שאלה של צורה
לדף הקודם | לדף הבא


שתי הצורות נכונות: גם ימחַק וגם ימחֹק (ימחוק).

הצורה הנפוצה במקורות היא ימחוק.

  • למשל במשנה: "מקום שנהגו למוד בדקה, לא ימוד בגסה; בגסה, לא ימוד בדקה. למחוק, לא יגדוש; לגדוש, לא ימחוק" (בבא בתרא ה יא) – כלומר, איפה שרגילים לכף מחוקה אין מודדים בכף גדושה ולהיפך [◄הגדיש את הסאה].
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022