השפה העברית

'כנסו והיכנסו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של צורה
שאלה של צורה
לדף הקודם | לדף הבא


אחת השגיאות הבולטות לאחרונה, במיוחד בעולם האינטרנט, היא המילה "כנסו!". צורת הצווי הזאת נפוצה בעיקר בכותרות של תגוביות ("טוקבקים") ובמודעות פרסומת, כהזמנה לקורא לפתוח את ההודעה ולקרוא את תוכנה.

המילה כנסו! אמנם קיימת בעברית, אך לא במשמעות של הזמנה להכנס. "כנסו!" היא צורת הצווי של הפועל כינס בבניין פיעל, שפירושו לאסוף יחד קבוצה של אנשים (או עדר של צאן). בעבר הוא כינס, בעתיד יְכַנֵּס ובצווי כנס! למשל: "כנס את העובדים בחדר האוכל!"

מאחר שהכוונה כאן היא לבקש מהאנשים להיכנס, הרי שמדובר בצורת הציווי של בניין נפעל ולא של בניין פיעל. בבניין נפעל אומרים בעבר נכנס, בעתיד ייכנס ובצווי היכנס!. לכן המילה הנכונה בכותרת ההודעה צריכה להיות היכנסו!.

מקור השגיאה הזאת הוא בעברית המדוברת, שבה יוצרים את הצווי מצורת העתיד בהשמטת האות הראשונה: 'פְתֵחוּ! ("תפתחו" - פ' רפויה ושוואית), 'קְלֵטוּ! ("תקלטו" - ק' שוואית), 'סתכל!, 'סתלקו!, 'תבייש לך!, שְׁכַּב ("תשכב" - דגש בכ').

שימו לב ואם בכל זאת אתם מוכרחים לכתוב את הצורה השגוייה הזאת, כתבו בתחילתה ◄גרש, לציון האותיות ה' וי' שנשמטו: 'כנסו!.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022