השפה העברית

דיג או דייג

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של כתיב
שאלה של כתיב
לדף הקודם | לדף הבא


לפי כללי הכתיב חסר הניקוד, אין להכפיל את היו"ד ביחיד נפרד של השמות הסגוליים בגזרת ע"י.

לכן:

  • מילים במשקל של דַּיִג, כגון: בית, זית, ליל, סיף, ציד, שיט - נכתבות ביו"ד אחת.
  • מילים במשקל דַּיָּג (משקל ◄בעלי מקצוע), כגון: דייג, סייד, צייד, צייר - נכתבות בשתי יו"דים.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022