השפה העברית

האפיל או העפיל

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של כתיב
שאלה של כתיב
לדף הקודם | לדף הבא


שתי המילים "האפיל" ו"העפיל" שונות ביניהן לא רק בכתיבן אלא גם בהגייתן.

הֶאֳפִיל (בפ"א רפה) – החשיך; הסתיר את האור

  • השורש נגזר מהמילים אופל ואֲפֵלָה שפירושן חושך, חשכה.
  • "יתרונותיו האפילו על חסרונותיו" - יתרונותיו גימדו את חסרונותיו, הסתירו אותם. מילולית: גרמו להם להיות בחושך, בצל.

המילה "אפלה" מופיעה בכמה תפילות המתייחסות למעבר בין יום ללילה:
אמר רבי שמואל בר נחמן: כנגד ג' פעמים שהיום משתנה:
בערבית, צריך אדם לומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי, שתוציאני מאפילה לאורה.
בשחרית, צ"ל מודה אני לפניך ה' אלהי, שהוצאתני מאפילה לאורה.
במנחה, צריך אדם לומר יהי רצון מלפניך ה' אלהי, שכשם שזכיתני לראות חמה בזריחתה, כך תזכני לראותה בשקיעתה (בראשית רבה סח ט)

הֶעְפִּיל (בדגש בפ"א) – עלה למקום גבוה

  • העפיל לראש ההר
  • "מעפילים" - כינוי לעולים הבלתי-לגליים לארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022