השפה העברית

יפהפייה ויפיפייה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2020
שאלה של כתיב
שאלה של כתיב
לדף הקודם | לדף הבא
שני הכתיבים יְפֵהפִיָה ויְפֵיפִיָה נכונים ולשניהם אותה המשמעות.

הכתיב יפהפייה הוא מקראי, והוא נוצר כהכפלה של המילה "יפה":

  • עֶגְלָה יְפֵה-פִיָּה מִצְרָיִם (ירמיהו מו כ)

הכתיב יפיפייה הוא מלשון חז"ל:

  • "ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה ואביגיל, רחב ואסתר" (מגילה טו)
  • "יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין האשה אלא ליופי" (תענית צא)
  • "שתי נשים היו בירושלים והיו יפיפיות ביותר" (מדרש זוטא, איכה א יב)
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2020