השפה העברית

טקס או טכס

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של כתיב
שאלה של כתיב
לדף הקודם | לדף הבא


המילה טקס מקורה במילה היוונית טָקְסִיס, שפירושה ארגון וסדר טוב; ובפרט, סידור של מערך צבאי לקראת קרב. בספרות התלמודית המילה מופיעה בשני הכתיבים – טקס לצד טכס.

כיום נהוג לכתוב ולהגות טקס באות קו"ף (וכך גם מורה האקדמיה ללשון), אבל גם הכתיב טכס בכ"ף נמצא לפעמים בשימוש, בעיקר כצורה ארכאית. את המילה טֶכֶס יש להגות בכ"ף רפויה (כמו נכס, גבס וכו').

מהמילה טקס נגזר הפועל לטכס, וגם אותו אפשר בעיקרון לכתוב בשתי הדרכים. היום נהוג לכתוב טִכֵּס עצה בכ"ף, כדי להבדיל בין הפועל לבין שם העצם. טיכס עצה - התייעץ עם אחרים כדי למצוא תחבולות לפעולה משותפת.

ועוד מילים שמקורן במילה היוונית taxis:
  • טקטיקה – ארגון הקרב בטווח הזמן המיידי.
  • טקסונומיה – מיון של עצמים למחלקות.
  • תכסיס – התנהגות מתוכננת שמטרתה להשיג משהו תוך שימוש בהטעיה.


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022