מילון השפה העברית
לדף הבית

ניכוי או קיזוז

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של משמעות
לדף הקודם | לדף הבא


ניכוי
הפחתה ממחיר או מסכום לתשלום.
  • מחיר הסחורה בניכוי ההנחה. ניכוי המיסים מן השכר החודשי
  • הניכוי יכול להיות מכל סיבה שהיא. למשל לנכות ממס הכנסה תשלומים לחסכון לטווח ארוך
  • ניכוי יכול להיות חלקי. למשל, לנכות מההכנסה החייבת במס 25% מהתשלומים לקופת גמל

קיזוז
שתי פעולות המבטלות זו את זו.

  • קיזוז הדדי של חברי כנסת לקראת ההצבעה פירושו הסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה שעל כל חבר כנסת מן הקואליציה שנעדר מן ההצבעה ייעדר ממנה גם חבר כנסת מן האופוזיציה
  • בהקשר הכלכלי, קיזוז הוא ביטול הדדי של חיובים ושל זיכויים:
    (א) אצל גוף אחד: צמצום של חיובים מול זיכויים שיש ביניהם קשר ענייני. למשל: לקזז מההכנסות של חברה את ההוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה
    (ב) אצל שני גופים (או יותר): צמצום של חיובים וזיכויים הדדיים. למשל קיזוז של חובות בין שתי חברות
  • הקיזוז מתבצע תמיד ביחס של 1:1
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022