השפה העברית

הוספת אותיות והשמטתן

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
תהליכי שינוי
תהליכי שינוי
לדף הקודם | לדף הבא


הוספת אותיות

בתחילת המילה
 • אל"ף לפני אות המנוקדת בשווא נח [◄א' פרוסתטית]
 • סמ"ך במשקל הפועל ספעל: סנוור (נור - אש)
 • שי"ן כתוספת המחזקת את המילה: שַׁלְהֶבֶת (לַהֶבֶת), שקערורות (שקע+קערה?), שבלול (בלל?)
 • שי"ן במשקל הפועל שפעל: שחרר (בני חורין - חופשיים), שכלל, שלהב, שעבד וכו'.
 • ת"ו במשקל הפועל תִּפְעֵל: תגבר (גבר), תרגל (רגל), תרגם (רָגֹם - השליך מלשון ללשון).
 • בצל-חבצלת (?)

באמצע המילה
 • נו"ן בכינויים: יכבדנני, יברכנהו, אֶתְּקֶנְךָ
 • אותיות למנ"ר בשמות ובפעלים: ארנונה (אנונה), גלבוע (גבע), גַּרְדּוֹם (גדם), דרמשק (דמשק), זלעפות (זעף), חַרְטוֹם (חוטם), כורסא (כסא), כרסם (כסם), נְמִבְזֶה (נבזה), פִּרנֵס (פָּרַס), שלאנן (שאנן), שרעפים (שעפים)[], שרביט (שביט)
 • תוספת עי"ן: יפה-יפעה, שט-שעט(קדימה), שמם-שעמם

בסוף המילה
 • על ידי הוספת אות: תשמרון (תשמרו), קוּמָה (קום), מקימי (מקים), חַיְתוֹ-ארץ (חיית-ארץ), וכן הנו"ן הנוספת תמורת דגש באות השניה של השורש: גזלן, עסקן (גזל, עסק), שלמונים (שילומים).
 • שורש מרובע שנוצר מפועל בגזרת הכפולים או בגזרת עו"י על ידי הכפלת אחת מאותיות השורש: גָּלֹל-גַּלְגֵל (וְגַלְגִּלָּיו), כָּלֹל-כַּלְכֵּל, מָלֹל-מַלְמֵל, מציץ-מצמץ, מָקֹק-מַקְמֵק, נָצֹץ-נַצְנֵץ, צָלֹל-צַלְצֵל, קָלֹל-קַלְקֵל; זוע-זעזע, נוע-נענע (וּבִמְנַעַנְעִים), שוף-שפשף
 • שורש מרובע שנוצר מפעל גרוני או מפועל בגזרת חפ"נ או פ"א על ידי השמטת אות השורש הראשונה והכפלת שתי האחרונות: נָטֹל-טִלְטֵל, נָקֹש-קִשְׁקֵש, נָטֹף-טִפְטֵף; חפש-פִּשְׁפֵּשׁ, לָעֹג-לִגְלֵג; אָטֹם-טִמְטֵם
 • על ידי השמטת אות השורש האחרונה מפועל בגזרת נל"י והכפלת השתיים הראשונות: גָּעֹה-גִּעֲגֵעַ, יפה-יָפְיָפִיתָ, רָבֹה-רִבְרֵב, שָׁעֹה-שִׁעֲשֵעַ, תלה-תַּלְתַּלִּים.
 • על ידי הכפלת אות אחת או שתיים מן השורש באמצע המילה או בסופה, כגון: אדום-אֲדַמְדָּם, ירוק-יְרַקְרַק, פתל-וּפְתַלְתֹּל, צח-בְּצַחְצָחוֹת, רך-רכרוכי.

השמטת אותיות

 • בתחילת המילה: אנחנו-נחנו, נְכִילַי(משורש נֶכֶל, נכלולים)-כִּילַי
 • באמצע המילה: זְעֶרֶת-זֶרֶת, מַתְנַת-מַתַּת, סבב-סֹב, בְּלָטֵיהֶם-בלהטיהם, תְאוֹמִים-תוֹמִם
 • פעלים: לַנְחֹתָם-להנחותם, לַרְאֹתְכֶם-להראותכם, לגיד-לְהַגִּיד, לַשְׁמִד-להשמיד, לַשְׁמִעַ-להשמיע
 • בסוף המילה: ויעשה-ויעש
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022