השפה העברית

אספקה או הספקה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של כתיב
שאלה של כתיב
לדף הקודם | לדף הבא


בניגוד לצמדים אחרים, שבהם התפתחה בעברית הבחנה בין ◄שמות הפעולה המתחילים בה"א לבין אלה המתחילים באל"ף, ההבחנה בין המילים אספקה והספקה אינה חדה.

כאשר רוצים להתייחס למוצרים שמספקים אותם, מקובל יותר להשתמש במילה אספקה. אבל כשרוצים להתייחס לתהליך ההספקה, לא קיים כיום הבדל בין המילים אספקה והספקה ובשתיהן משתמשים באופן דומה.

לפי זה, אפשר למשל לכתוב "הספקת מערכות תקשורת" או "אספקת מערכות תקשורת" – שני הצירופים נכונים ובעלי אותה המשמעות.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022