השפה העברית

סימני קריאה ושאלה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של פיסוק
שאלה של פיסוק
לדף הקודם | לדף הבא


סימן קריאה !
 • סימן קריאה מופיע אחרי משפט ציווי או אחרי קריאה (אם תרצו אין זו אגדה!).
 • בציטוט של דיבור ישיר, על סימן הקריאה להופיע בתוך המרכאות ("תרקוד!" היא אמרה לי, "תרקוד!").
 • אחרי ציווי בדיבור עקיף לא יבוא סימן קריאה (היא אמרה לי לרקוד).

סימן שאלה ?
 • סימן שאלה מופיע אחרי שאלה, ספק, תמיהה וכדומה.
 • בציטוט של דיבור ישיר, על סימן השאלה להופיע בתוך המרכאות (היא שאלה: "לאן הלכתם?").
 • אחרי משפט שאלה בדיבור עקיף לא יבוא סימן שאלה (היא שאלה לאן הלכנו).
 • סימן שאלה בסוגריים אחרי מילה או קטע משפט מציין שיש ספק לגבי הנאמר (מעולם(?) לא השכמתי עם שחר לגן).


שימושים חדשים
בשנים האחרונות, עם השימוש הגובר בתקשורת ממוחשבת, נהוגים שימושים חדשים בסימני הקריאה והשאלה:

סימן קריאה !
 • הבעת התלהבות והתרגשות.

שני סימני קריאה !!
 • התלהבות יתרה. הדגשה חזקה; צעקה.

שני סימני שאלה ??
 • פקפוק; אי אמון.
 • "את מי ראיתם??"

סימן שאלה וסימן קריאה ?!
 • פליאה והסתייגות; זעזוע.

ריבוי סימני שאלה או קריאה עלול ליצור רושם צעקני ואפילו תוקפני. בסגנון יפה מומלץ להמנע מכך.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022