השפה העברית

סוגריים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של פיסוק
שאלה של פיסוק
לדף הקודם | לדף הבא


סוגריים עגולים ( )
משמשים כדי להוסיף מידע או זוית ראיה נוספת באופן שלא יפגע ברצף הקריאה.
  • למשל: למתן הסבר או הערה למתרחש, תאור פעולה נוספת הקורית באותו הזמן וכן הלאה.
  • לעיתים הסוגריים כוללים תרגום למילה, הפנייה, מראה מקום או ציון סידורי.

  • אם בתוך הסוגריים יש משפט העומד בפני עצמו, יש לשים בסופו, בתוך הסוגריים, סימן פיסוק מסיים (נקודה, סימן קריאה, סימן שאלה וכו').
  • במשפט המסתיים בסוגריים יש לשים את סימן הפיסוק המסיים של המשפט לאחר הסוגריים. כלומר במשפט כזה יכולים לבוא בזה אחר זה שני סימני פיסוק של סוף משפט - אחד בתוך הסוגריים, ואחד אחריהם.
  • לאחר הסוגריים לא יבוא פסיק מיוחד. יכול לבוא פסיק אחרי סוגריים רק אם הפסיק תקין מבחינת מבנה המשפט גם ללא הסוגריים.

סוגריים מרובעים [ ]
משמשים בדרך כלל את העורך (לא את המחבר) להערות טכניות, כגון: מראי מקום, ציון לקטע שהושמט [...], הצעת השלמה לטקסט חסר וכדומה.

סוגריים אחרים < > { }
משמשים בעיקר בספרות המקצועית.כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022