מילון השפה העברית
לדף הבית

חזקה עליו ש..

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא


הצירוף חזקה עליו ש.. מקורו בלשון חז"ל, ופירושו: "ניתן לסמוך עליו ש..", או "מעצם טבעו אפשר לצפות שתמיד..".
  • חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן (נידה טו ב)

בצירוף זה משתמשים בלשון המשפטית, כשרוצים לומר שמעשה או אופן התנהגות מסויים הם כה ברורים מאליהם, עד שאפשר להניח שהם אכן קרו גם בלי לבדוק זאת בפועל:

  • חזקה על מומחה מטעם בית המשפט, כי הוא נייטרלי ואינו נוטה לצד כלשהו.
  • כשופט מקצועי, חזקה עליו שבטרם נסתיימו כל הליכי הדיון, לא יבוא לכלל הכרעה סופית.
  • אם אכן לא קיבל את הפוליסה, כטענתו, חלה עליו החובה לפנות ולדרוש מחברת הביטוח את המצאתה. משלא עשה כן – חזקה עליו כי [=יש להניח כאילו] קיבל את הפוליסה.


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022