השפה העברית

טופסי-, קובצי-

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
שאלה של הגייה
שאלה של הגייה
לדף הקודם | לדף הבא


שתי המילים "טופס" ו"קובץ" משתייכות למשפחת שמות הנקראת "הסגוליים". משפחה זו מתאפיינת בדרך כלל בשמות קצרים בני שלוש אותיות המנוקדים בשני סגולים רצופים, כגון מֶלֶךְ וכגון דֶּגֶל.

במשפחת הסגוליים קיימות שלוש תבניות בסיסיות של מילים, הנבדלות ביניהן בתנועה של העיצור הראשון בחלק מצורות השייכות:
 • מילים כדוגמת מֶלֶךְ שייכות לקבוצה A. המלך שלי = מַלְכִּי (תנועת A).
 • מילים כדוגמת דֶּגֶל שייכות לקבוצה I. הדגל שלי = דִּגְלִי (תנועת I).
 • מילים כדוגמת כֹּשֶׁר שייכות לקבוצה O. הכושר שלי = כָּשְׁרִי (בקמץ קטן, תנועת O).

בצורת הרבים של שלוש התבניות אין הבדל במשקל: מְלָכִים, דְּגָלִים וכְּשָׁרִים. אבל בצורת הנסמך רבים, התנועה של העיצור הראשון נקבעת על פי הקבוצה: המלכים של.. = מַלְכֵי־; הדגלים של.. = דִּגְלֵי־; הכשרים של.. = כָּשְׁרֵי־.


המילים טופס וקובץ שייכות לקבוצה השלישית O, ולפיכך יש לנקד אותן בצורת הנסמך רבים בקמץ קטן, ובכתיב חסר ניקוד לכתוב אותן בוי"ו: טֹפֶס - טָפְסֵי הרשמה (טופסי הרשמה); קֹבֶץ - קָבְצֵי המחשב (קובצי המחשב).

מילים נוספות מן הקבוצה הזאת:
 • אֹזֶן - אָזְנֵי (אוזני) חמור.
 • בֹּרֶג - בָּרְגֵּי (בורגי) הסירה.
 • גֹּדֶל - גָּדְלֵּי (גודלי) המדגמים.
 • חֹדֶשׁ - חָדְשֵׁי (חודשי) השנה.
 • כֹּתֶל - כָּתְלֵי (כותלי) הבית.
 • עֹגֶן - עָגְנֵי (עוגני) האוניה.
 • צֹרֶךְ - צָרְכֵי (צורכי) הביטחון.
  שימו לב מן ההגדה של פסח אנחנו מכירים גם את צורת היחיד:
  "סיפק צָרְכֵּנוּ (צורכּנו) במדבר ארבעים שנה" (צָרְכֵּנוּ - צורך יחיד, צְרָכֵינוּ - צרכים רבים).
 • רֹטֶב - רָטְבֵי (רוטבי) הבית.
 • תֹּכֶן - תָּכְנֵי (תוכני) הקורס.
 • וגם: גֹּבַהּ - גָּבְהֵּי (גובהי) המשולש.


שימו לב כאשר יש אות גרונית בעה"פ, הניקוד שלה בנסמך רבים משתנה משווא לחטף-קמץ: נוהל - נָהֳלֵי עבודה, פועל - פָּעֳלֵי עתיד, תואר - תָּאֳרֵי כבוד. אמנם, על פי כללי הכתיב חסר הניקוד, המילים נכתבות באותו האופן כמו הצורות השוואיות (נוהלי, פועלי, תוארי), אבל בגלל הניקוד בחטף-קמץ ההגייה שונה: נוהולי (Noholei), פועולי (Po'olei), תואורי (To'orei).
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר / אתר השפה העברית 2004–2022