מילון השפה העברית
לדף הבית

אזוטרי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא


אזוטרי הוא דבר סודי הידוע רק למביני עניין.

מקור המילה הוא ביוונית, במילה esoterikos, שפירושה "שייך לחוג הפנימי" (esōteros הוא "פנימי").

שימו לב המילה נהגית בצירה, ונכתבת ללא יו"ד (אֵזוֹטֵרִי ולא "איזוטרי").

השימוש המקורי במושג מיוחס לאריסטו, הפילוסוף היווני, שחילק את הידע לשניים: ידע אקזוטרי (חיצוני), שהוא נחלת הכלל, וידע אזוטרי (פנימי), הידוע רק לאנשי סוד.

מיוונית: έσώτερoς
ביטויים קרובים: "ליודעי ח"ן" (=חכמת הנסתר).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022