מילון השפה העברית
לדף הבית

קמחא דפסחא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019קִמְחָא דְּפִסְחָא
מארמית: עזרה לנצרכים לקראת הפסח. נקרא גם "חטי הפסח" או "מעות חיטים" (מילולית: קמח הפסח).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2019