מילון השפה העברית
לדף הבית

לית מאן דפליג

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
לֵית מָאן דְּפָלֵיג
מארמית: אין חולקים על כך ש..; מוסכם על הכל כי .. (מילולית: אין מי שיחלוק).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022