מילון השפה העברית
לדף הבית

ארחי פרחי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אָרְחֵי פָּרְחֵי
עניים, נוודים, חסרי בית; ריקים ופוחזים.

מארמית: אָרְחָא וּפָרָחָא (אורחים ומבקרים לרגע).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022