מילון השפה העברית
לדף הבית

אמורא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אָמוֹרָא
מלומד הפותח בדיון; כינוי לאחד מחכמי התלמוד.

מארמית: אָמוֹרָא, מהשורש אמ"ר (דובר, אדם המשמש פה לחכם ומעביר את דבריו לקהל השומעים).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022