מילון השפה העברית
לדף הבית

אגב אורחא

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אַגַּב אוֹרְחָא
תוך כדי; בהזדמנות זו.

מארמית: אַגַּב אוֹרְחָא (דרך אגב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022