מילון השפה העברית
לדף הבית

לא נסתייע הדבר

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הדבר לא צלח; לא זכה לסיוע (מהשמים).

◄מארמית: ולא הוה מסתייעא מילתא.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022