מילון השפה העברית
לדף הבית

תרתי דסתרי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015
שני דברים הסותרים זה את זה.


  • תרתי (מארמית) – שתיים, שתי-. צורת הנקבה של המספר ^תרי^.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2015