מילון השפה העברית
לדף הבית
תרתי דסתרי
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2014
שני דברים הסותרים זה את זה.


  • תרתי (מארמית) – שתיים, שתי-. צורת הנקבה של המספר ^תרי^.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2014