מילת היום של 
אַרְכָּה
(מארמית) זמן נוסף שניתן לביצוע של פעולה
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2015
Site authoring: bitFormation
השפה העברית