השפה העברית


מילת היום של 
מַמְלַכְתִּי
ששייך למדינה או מזוהה עמה; שאינו מזוהה עם אף זרם פוליטי.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית