מילת היום של 
מַחְמַד
בסלנג: כינוי לאדם השייך לקבוצת מיעוט שאינה אהובה, אך אותו אישית אוהבים בהפגנתיות.
לרוב אדם זה..
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2015
Site authoring: bitFormation
השפה העברית