השפה העברית


מילת היום של 
עַד יַעֲבֹר זַעַם
בהשאלה: עד שהמצב יירגע; עד שאפשר יהיה להתנהל שוב כרגיל.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2015
Site authoring: bitFormation
השפה העברית