השפה העברית


מילת היום של 
זוּטוֹ שֶׁל יָם
הדברים הנפלטים מן הים, השארית שנותרת על החוף לאחר הגאות.
זוטו של ים ו^שלוליתו של נהר^ הם שני מקומות שחפץ שנמצא בהם נחשב להפקר, ויש סוברים שאין הוא הפקר אלא אבידה שבעליה נתייאשו מלמוצאה.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית