מילת היום של 
בְּיָמִים טְרוּפִים אֵלֶּה
בתקופה הנוכחית של חרום ופגעים; לרוב: תיאור שדוף של המצב הנוכחי.
"גם בימים טרופים אלה גילה הישוב .. יכולת לכבוש שדות-עבודה חדשים ולהתבצר במקומות שכבר גזרו כליה עליהם" (דוד בן גוריון).
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2014
Site authoring: bitFormation
השפה העברית