השפה העברית


מילת היום של 
תַּעֲנִית
צום, הימנעות מאכילה.
מילולית: השפלה, עינוי הגוף והנפש.
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2016
Site authoring: bitFormation
השפה העברית