מילת היום של 
סַגִּי נְהוֹר
(מארמית) עיוור (צורת ביטוי מרומזת); מילולית: רוב אור
"רב ששת סגי נהור הוה" (ברכות נח א).
  ◄המשך 
Copyright (C) Ronnie Haffner, 2004-2015
Site authoring: bitFormation
השפה העברית