מילון השפה העברית
לדף הבית
סיטרא אחרא
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2014
בראשי תיבות: ס"א.

סִטְרָא אַחְרָא
השטן, יצר הרע. בקבלה: הצד המנוגד לקדושה, לאלוהות.

מארמית: סִטְרָא אַחְרָא.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2014