מילון השפה העברית
לדף הבית

אכל את הדג המסריח,...

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022
מילים וצירופים
לדף הקודם | לדף הבא


משל ידוע מספר על אדם שכשל וניסה לחמוק מן העונש המגיע לו, אך סופו שקיבל גם את העונש הזה וגם עונשים נוספים: אכל דג מסריח, חטף מלקות וגורש מן העיר.

מקור הסיפור הוא במשל על יציאת מצרים, המובא במכילתא דרבי ישמעאל (בשלח פרשה א). כזכור, על המצרים נאמר שגם לקו עשר מכות, גם שילחו את בני ישראל לחופשי וגם ניטל ממונם.

וכך מספרת המכילתא:

משל למה הדבר דומה?
לאחד שאמר לעבדו: "צא והבא לי דג מן השוק".
יצא והביא לו דג מן השוק מבאיש [=מקולקל, מסריח].
אמר לו: "בגזירה! או תאכל הדג, או תלקה מאה מכות, או תתן לי מאה מנה".
אמר לו "הריני אוכל".
התחיל לאכול. לא הספיק לגמור עד שאמר "הריני לוקה".
לקה ששים. לא הספיק לגמור עד שאמר "הריני נותן מאה מנה".
נמצא אוכל את הדג ולוקה ונותן מאה מנה.

ומפרשת המכילתא: כך נעשה למצרים: לקו (אלו עשר המכות), ושילחו (את ישראל לחופשי) וניטל ממונם (על פי הנאמר: וַיְנַצְּלוּ אֶת-מִצְרָיִם).


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022