מילון השפה העברית
לדף הבית

זה נהנה וזה לא חסר

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אדם המשתמש ברכוש הזולת מבלי שהזולת יפסיד בשל כך.

מקור הביטוי הוא בתלמוד הבבלי (ב"ק כ-כא): התלמוד דן בשאלה האם יש לפצות בעל רכוש על שימוש שנעשה ברכושו מבלי שידע על כך, וקובע שברוב המקרים אין צורך לפצות אותו אם לא לו נגרם כל נזק או הפסד עקב השימוש.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022