מילון השפה העברית
לדף הבית

זה אחר זה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

זֶה אַחַר זֶה
בטור עורפי.

"קדרין שהיו מהלכין זה אחר זה" (תוספתא, בבא קמא ב ז).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022