מילון השפה העברית
לדף הבית

יש רגליים לדבר

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

יש לשמועה הזאת בסיס במציאות; האמירה הזאת מעוגנת בעובדות.

על פי הביטוי "שקר אין לו רגלים" (אוצר מדרשים, א"ב דרבי עקיבא).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022