מילון השפה העברית
לדף הבית

יצא שכרו בהפסדו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

מעשהו לא היה כדאי, בסך הכל הוא הפסיד יותר מאשר הרוויח.

על פי מסכת אבות (ה י):
ארבע מידות בדעות:
נוח לכעוס, ונוח לרצות--יצא הפסדו בשכרו
קשה לכעוס, וקשה לרצות--יצא שכרו בהפסדו
קשה לכעוס, ונוח לרצות--חסיד
נוח לכעוס, וקשה לרצות--רשע.


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022