מילון השפה העברית
לדף הבית

יצא קרח מכאן ומכאן

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

הפסיד שתי אלטרנטיבות טובות.

בתלמוד הבבלי (ב"ק ס ב) מובא משל על אדם שהיו לו שתי נשים, האחת צעירה והשנייה מבוגרת. הצעירה רצתה שייראה צעיר ולכן תלשה את שערותיו הלבנות. המבוגרת רצתה שייראה מבוגר ולכן תלשה את שערותיו השחורות. בסופו של דבר, האיש נותר קירח.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022