מילון השפה העברית
לדף הבית

יצא נקי מנכסיו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

איבד את כל רכושו; הפסיד את כל נכסיו.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022