מילון השפה העברית
לדף הבית

יצא ידי חובה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

יָצַא יְדֵי חוֹבָה
עשה את המינימום הנדרש ממנו. במקור: עמד בנדרש לשם קיום המצווה.

"רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו; ואלו הן--פסח, מצה, ומרורים" (משנה, פסחים י ה). כלומר: מי שלא אמר את המילים הללו לא קיים את המצווה; החסיר בה תנאי יסודי.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022