מילון השפה העברית
לדף הבית

ידו על העליונה

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

יצא מנצח בעימות.

הביטוי הוא כנראה שיבוש של ביטוי דומה מ◄לשון חז"ל:
  • "כל שהכסף בידו, ידו לעליונה" (משנה, ב"מ ד ב)
  • "כל שהפירות בידו, ידו לעליונה" (משנה, שבועות ז ו)


כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022