מילון השפה העברית
לדף הבית

ואידך - זיל גמור

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

וְאִידָךְ - זִיל גְמוֹר
ומכאן - השלם את הלימוד בעצמך.

נאמר לאחר שמלמדים דבר מה באופן כללי והלומד נדרש להשלים את הפרטים בעצמו.

◄מארמית: ואת השאר - לך ולמד.

  • אזל² – ארכאי: הלך, עזב.
  • גמר – למד, ידע היטב.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022