מילון השפה העברית
לדף הבית

צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

ביטוי הנאמר בהומור כשאחרים עושים את עבודתך.

במקור, על פי המדרש התלמודי (ברכות לה), בזמן שישראל עושים את רצון ה' הם אינם צריכים לעבוד ובמקומם עובדים אנשים אחרים.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022