מילון השפה העברית
לדף הבית

טוב שבנחשים רצוץ את מוחו

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

בהשאלה: אין לתת אמון ברשע אפילו אם הוא נראה תמים.

(מכילתא בשלח ב)

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022