מילון השפה העברית
לדף הבית

תפסת מרובה לא תפסת

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

נאמר על מי שמנסה להשיג יותר מכפי שהוא יכול.

המשפט בנוי כמשפט תנאי: אם "תפסת מרובה" (ניסית להחזיק ביותר מדי) אז "לא תפסת" (לא תצליח להחזיק בו, הדבר יישמט מידיך).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022