מילון השפה העברית
לדף הבית

תבן אתה מכניס לעפריים?

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

תמיהה על אדם המנסה להביא דבר למקום שהוא מצוי בו בשפע.

על פי המסופר בספר שמות (ז, ח-יג), משה רבנו הציג מופתים לפני פרעה במטרה לשכנעו להוציא את בני ישראל לחופשי. בין השאר הוא הפך מקל לתנין, דבר שלא עשה רושם רב על המצרים.

המדרש (מנחות פה א) מספר שפרעה זלזל במשה וטען שלהביא מופתים לארץ מצרים, שבה מכשפים וקוסמים לרוב, דומה להבאה של תבן לעפריים (עיר שומרונית שהיתה מרכז של קמח ותבואה).

העיר עפריים שבבקעה מוזכרת בתוספתא (מנחות ט א) כמרכז השני בחשיבותו בארץ בתחום הסולת:
'שנאמר: "וכל מבחר נדריכם" (דברים יב). איזהו מובחר שלהן? מכמש זו לחה אלפא לסולת, שניה לה עפריים בבקעה'.


  • מופת – ארכאי: פלא, אות, סימן מקדים.
  • סולת – מין קמח המופק על ידי הפרדת פנים הגרעין בזמן טחינת החיטה.
  • תבן – גבעולי התבואה המיובשים.
כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022