מילון השפה העברית
לדף הבית

שם את כספו על קרן הצבי

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

סיכן את כספו: נתן אותו לאדם שככל הנראה לא יחזיר אותו.

הביטוי לקוח מלשון חז"ל (בניסוח שונה במעט):
מי שהלך לו למדינת הים, ועמד אחר ופירנס את אשתו--חנן אומר: 'איבד את מעותיו' [..]
אמר רבן יוחנן בן זכאי: 'יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי' (משנה, כתובות יג ב).


מיוונית: katorussómenon hupò ton 'elaphon kéras (שם את כל כספו על קרן האייל).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022