מילון השפה העברית
לדף הבית

שלוחי מצווה אינן ניזוקים

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

אלוהים שומר על מי שפועל למטרה טובה.

במקור: מי שהולך בשליחות מצווה (כגון פדיון שבוים) אינו נפגע ואינו ניזוק.

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022