מילון השפה העברית
לדף הבית

רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022

על האדם למצוא את הטוב שיש בזולת ולא לדחותו בגלל התנהגותו הרעה.

במקור: משל תלמודי של רבי מאיר על מורו אלישע בן אבויה (חגיגה טו ב).

כל הזכויות שמורות © רוני הפנר 2004–2022